Img

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
อ.บุญเกิด ธรรมวาสี

 

 

 

 

ปัจจุบัน      

           -  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อักษรไขว้ไทย จำกัด

           -  นักประดิษฐ์เกมไขว้อักษรไทย (Thai Scrabble)

           -  วิทยากรพัฒนาสมองและความจำ

การศึกษา

           -  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสารและประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           -  ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ตามแผนการช่วยเหลือของโคลอมโบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           -  เตรียมอุดมศึกษา พญาไทย รุ่น 9

การศึกษาและดูงาน

           -  ศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำงาน

           -  นายช่างตรี ที่กรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม

           -  วิศวกรไฟฟ้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 3 ปี

           -  วิศวกรโรงงาน  ผู้จัดการด้านเทคนิค ผู้จัดการโรงงาน

           -  ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม

           -  ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการของบริษัท เทเลคอมเอเชียฯ (ทรู) โครงการก่อสร้างโทรศัพท์ และอื่น ๆ

ความสำเร็จและความสามารถ

           -  ชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์สแคร็บเบิ้ลแห่งประเทศไทย ปี 2531

           -  รางวัลการแข่งขันระดับโลกที่เมืองเรโน รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ปี 2531

           -  เขียนหนังสือ วิธีจำประทับใจ และทิศทางสร้างเด็ก-เมาะตาโยกัก

           -  จำหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 300 หมายเลข และจำรหัสไปรษณีย์ และรหัสโทรศัพท์ทางไกลทั่วประเทศ

           -  ประดิษฐ์เกมไขว้อักษรไทยสำเร็จเมื่อปี 2534