Img

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
อ.หยาง เผยเซิน

 

 

 

 

             อาจารย์หยาง เผยเซิน เกิดเมื่อปี ค.ศ.1969 ณ มลฑลกวางตุ้ง อำเภอแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เจริญรอยตามบิดาในการศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเด็ก ฝึกนั่งสมาธิ ศึกษาหลักปรัชญา และหมากล้อม จนได้กราบคารวะหลวงพ่อหงเฉี่ยน แห่งวัดไคเหยียนเป็นอาจารย์ และเริ่มเรียนรู้วิชาชี่กงแบบนิกายเซ็น ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วิถีชี่กงอย่างแท้จริงกับอาจารย์เฉินซุ่ยเปี่ยว (ผู้สอนท่ายืนอรหันต์) อาจารย์อู๋อิงจาว (ผู้สอนเสี่ยวโจวเทียนและชี่กงแขนงอื่น ๆ ) อาจารย์หูจิ้งหมง (ผู้มอบความรู้ด้านชี่กงและแพทย์แผนจีน) และอาจารย์ชี่กงอีกกว่า 20 ท่าน จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่การเรียนฝังเข็ม นวดกดจุด และแพทย์แผนจีนจนสำเร็จ

 

การศึกษา

            - พ.ศ.2533 หนังสือรับรองหมอฝังเข็มและนวดกดจุดจากสถาบันวิจัยวิชาฝังเข็มและนวดกดจุด แห่งมณฑลกวางตุ้ง

            - พ.ศ.2535 ประกาศนียบัตรแพทย์แผนจีนโบราณชั้นสูง จากวิทยาลัยการแพทย์ฮว๋าเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

            - พ.ศ.2536 หนังสือรับรองอาจารย์กำลังภายในลมปราณ จากคณะกรรมการกำลังภายในลมปราณ สำนักงานค้นคว้าวิจัยหลักวิทยาศาสตร์ลมปราณประเทศจีน หน่วยค้นคว้าวิจัยลมปราณนิกายเซน

            - พ.ศ.2536 ได้รับการรับรองเป็นอาจารย์วิชาลมปราณ จากคณะกรรมการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์ลมปราณแห่งประเทศจีน ศูนย์กลางอบรมกวางโจว หน่วยงานฝึกอบรมจี๋หลิน

            - พ.ศ.2551 จบการศึกษา สาขาการบริหารธุรกิจ จาก Beijing Institute of Economic Management

            - พ.ศ.2554 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

 

ตำแหน่ง

            - พ.ศ.2538 ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ชมรมศึกษาวิชาชี่กง “กวงอิมจื้อไจ้กง” ประเทศไทย

            - พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการบริษัท พลังชี่กง จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คลังไทสุขภาพ จำกัด

            - พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย

            - พ.ศ.2548 ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

            - พ.ศ.2551 ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิพลังชี่กง

            - พ.ศ.2552 อุปนายกและหัวหน้าชี่กง สมาคมแพทย์จีนในประเทศไทย

            - พ.ศ.2553 ที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์และยาจีน สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

 

รางวัล

            - พ.ศ.2542 รางวัล Certificate For World VIP ทางด้านบริการสังคม จาก World Culture and Art Research Center, Hong Kong China International Interchange Press

            - พ.ศ.2549 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมระดับโลกและได้อันดับที่ 3

            - พ.ศ.2553 รางวัลผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2552

 

ผลงานเขียน

            - หนังสือวิชาชี่กง “กวงอิมจื้อไจ้กง” 18 ท่า เพื่อรักษาสุขภาพ

            - หนังสือชี่กงท่าขยับนิ้ว เพื่อเสริมสุขภาพและป้องกันมะเร็ง

            - หนังสือชี่กงสำนักเต๋า เสี่ยวโจวเทียน เคล็ดลับวิชาคงความหนุ่มสาว

            - หนังสือกดจุดบำบัดโรค

            - หนังสือกัวซาบำบัดโรค

 

งานสาธารณประโยชน์

            - พ.ศ.2539-2540 ดูแลผู้ป่วยที่มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์

            - พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน ร่วมงานวิจัยกับคณะกรรมการแพทย์ทางเลือกใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อการใช้ชี่กงบำบัดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

            - วิทยากรรับเชิญเพื่อบรรยายตามสถาบันต่างๆ อาทิ 

                   - ชมรมบัวใหญ่ ในธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),

                   - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

                   - สถาบันการแพทย์ ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้,

                   - กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข,

                   - กรมกำลังพลทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก,

                   - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

                   - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล,

                   - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา,

                   - สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ,

                   - กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหัวหิน,

                   - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

                   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,

                   - สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

                   - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร เป็นต้น