หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    แชมป์ความจำ : ระดับเยาวชน ปี 2551

1. เด็กชายณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์

2. เด็กชายปริญญ์ นิยมเสริม

3. เด็กหญิงสุภัชกรณ์ วิธูชุลี
    แชมป์ความจำ : ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2551

1. นายฑีฆรัตน์ อี๊อนุเคราะห์

2. นายกิตติศักดิ์ จิรวรรณกูล

3. นางสาวนฤมล ประทานวณิช