หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    แชมป์ความจำ : ระดับเยาวชน ปี 2552

1. เด็กชายณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์

2. นางสาวจริยา พรหมมา

3.เด็กชายภูธา ลิ่มถิรสกุล
    แชมป์ความจำ : ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2552

1. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูช่วย

2. นายพชร หลงมีวงศ์

3. นางสาวภาพิมล บรรณาลัย