หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    แชมป์ความจำ : ระดับเยาวชน ปี 2554

1. นางสาวโนหร่า คงอยู่

2. เด็กชายปิยะพล เวชไชโย

3. เด็กหญิงชนัญชิดา แขเพ็ญ
    แชมป์ความจำ : ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2554

1. นายปรีดา หงศ์พิมลมาศ

2. นายพงศ์สันต์ พงศ์บางลี่

3. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูช่วย