หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    แชมป์ความจำ : ระดับเยาวชน ปี 2555

1. นางสาวมณฑิตา ประสมทอง
(ร.ร. จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม)

2. เด็กหญิงมธุริน สุวรรณวลัยกร
(ร.ร. มัธยมปัญญารัตน์)

3. เด็กหญิงอภิญญา กำจร
(ร.ร. ธรรมจารินีวิทยา)
    แชมป์ความจำ : ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2555

1. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูช่วย
(บจก. เอ็มพาวเวอร์ ไฟว์)

2. นายวชิระ ตั้งพงศ์ศิรประภา
(สนพ. ขวัญข้าว '94)

3. นายเอกรินทร์ มะลิวัลย์
(ม. รามคำแหง)