หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    แชมป์ความจำ : ระดับเยาวชน ปี 2556

1. นางสาวมณฑิตา ประสมทอง
(ร.ร. จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม)

2. นางสาววิไลพร เพชรเนียม
(ร.ร. จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม)

3. เด็กชายปิยะพล เวชไชโย
(ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี )
    แชมป์ความจำ : ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2556

1. นายตวัน สุนาถวนิชย์กุล

2. นายวีรสุ พงศ์พีรวิชญ์

3. นายวชิระ ตั้งพงศ์ศิรประภา