หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    แชมป์ความจำ : ระดับเยาวชน (อายุ 10-17 ปี) ปี 2557

1. เด็กหญิงอิงขวัญ อุดมผลกุล
(ร.ร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า)

2. นางสาวอภิญญา กำจร
(ร.ร. ธรรมจารินีวิทยา)

3. นางสาวเสาวณีย์ มีเปี่ยม
(ร.ร. วัดสระแก้ว)
    แชมป์ความจำ : ระดับบุคคลทั่วไป (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ปี 2557

1. นายตวัน สุนาถวนิชย์กุล
(ม.นเรศวร)

2. นางสาวณัฐสุรีย์ อตมกูลศรี
(ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา)

3. นางสาวกรกช จันทรังษี
(ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา)