หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    แชมป์ความจำ : ระดับเยาวชน ปี 2559

1. นางสาวสาธกา วารีนิพนธ์
(ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา )

2. นางสาวกัญญพัฒน์ จูสวัสดิ์
(ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา )

3. นางสาวอภิญญา กำจร
(ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา )
    แชมป์ความจำ : ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2559

1. นายปรีดา หงส์พิมลมาศ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. นายทัพพ์ธนานรธีร์ ขุนภักดี
กองพละ กรม นนร. รอ. รร. จปร.

3. นายศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์ศิระ
ม.รามคำแหง