หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    การประกวด mind map @home : ระดับอายุ 9-12 ปี - ความสุขของฉัน

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงนาธิดา ปูเล็ก
รร.ธรรมจารินีวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กหญิงเกสรา ศิริยศสกุลชัย
รร.วัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กหญิงธารารักษ์ สิริเสถียรวัฒนา
รร.วัดสระแก้ว
    การประกวด mind map@home : ระดับอายุ 13-18 ปี - ความสุขของชุมชน

รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายธนภูมิ แจ่มผล
รร.มัธยมปัญญารัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กหญิงภัทรปภา ธีรกุลรักษ์
รร.โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาววริษา พุฒิไชยจรรยา
รร.วัดสระแก้ว
    การประกวด mind map@home : ระดับอายุ 19 ปีขึ้นไป - ความสุขขององค์กร

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวบุญญานี พ่อค้า
ม.ราชภัฏอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายณัฐพล ศรีจันทร์
ม.ราชภัฏอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวไพลิน วงษ์ไสย
ม.ราชภัฏอุดรธานี