หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    การประกวด mind map @home : ระดับอายุ 9-12 ปี - จักรยาน

รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.รภากร สุพิชญ์
รร.วัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ด.ญ.กุลนันท์ สิริเสถียรวัฒนา
รร.อัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ด.ญ.ตันหยง วิจิตขะจี
รร.ธรรมจาริณี
    การประกวด mind map@home : ระดับอายุ 13-17 ปี - จักรยาน

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวยุวดี แซ่สง
รร.อวัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวสิริพร บุตรฉา
รร.วัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ด.ญ.ภัทรปภา ธีรกุลรักษ์
รร.ทหารอากาศบำรุง
    การประกวด mind map@home : ระดับอายุ 18 ปีขึ้นไป - จักรยาน

รางวัลชนะเลิศ
นายพีรพจน์ จันทร์อ่อน
รบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายนพพล ศรีศักดิ์ดา
รร.วัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวมรกต แซ่ว้าน
รร.วัดสระแก้ว