หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    การประกวด mind map @home : ระดับอายุ 9-12 ปี - โรงเรียนในฝัน

รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.พรรณภรณ์ คล้ำจีน
ร.ร.ลาซาล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ด.ญ.อัญชิสา แซ่ย่าง
รร.อัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ด.ญ.ปลายฟ้า นรพิเชียรฉาย
ร.ร.มัธยมปัญญารัตน์
    การประกวด mind map@home : ระดับอายุ 13-17 ปี - โรงเรียนในฝัน

รางวัลชนะเลิศ
น.ส.ภัทรปภา ธีรกุลรักษ์
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
น.ส.เกษะณี แซ่ว้าน
รร.วัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
น.ส.อภิรดา รัศมี
ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา
    การประกวด mind map@home : ระดับอายุ 18 ปีขึ้นไป - สังคมในฝัน

รางวัลชนะเลิศ
น.ส.มรกต แซ่ว้าน
ร.ร.วัดสระแก้วรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายพีรพจน์ จันทรอ่อน
จ.ราชบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
น.ส.ปริห์ณา แซ่โซ้ง
รร.วัดสระแก้ว