Img

VDO

ประวัติสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น
 • นายศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์ศิระ หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันความจำ ปี 2559
 • นายปรีดา หงส์พิมลมาศ หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันความจำ ปี 2559
 • ขอเชิญร่วมแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
 • ขอเชิญร่วมแข่งขันเขียน Mind Map ประจำปี 2558
 • การแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการสถานีประชาชน วันที่ 30 กันยายน 2558
 • การตัดสินผลงาน MM@Home 2014 (ตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน)
 • บรรยากาศวันงาน TMC 2014
 • Memory Champions นักจำที่น่าจดจำ (ประวัตินักจำระดับโลกและของไทย)
 • ประวัติสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น
 • รายการสถานีประชาะชนThai PBS นำเสนอการแข่งขันความ
 • ชิงแชมป์ความจำ 2011
 • งาน ACMP ภาพบรรยการ ปี 2009
 • งาน ACMP ภาพบรรยการ ปี 2008
 • MIND MAP - แผนผังความคิด 1
 • MIND MAP - แผนผังความคิด 2
 • MIND MAP - แผนผังความคิด 3
 • MIND MAP - แผนผังความคิด 4
 • MIND MAP - แผนผังความคิด 5
   Page