จำ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ได้ ก็จำเลขได้ 100 ตัว


        ผู้ใหญ่ทุกคนจำ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก เป็นภาพได้ เพราะเราได้รับการปลูกฝังให้ท่อง ก.เอ๋ย ก.ไก่ ข.ไข่ในเล้า... ดังนั้น พอนึกถึง ส. เราก็จะนึกถึงเสือ ฬ. เราก็นึกถึงว่าวจุฬา แต่พอเป็นตัวเลข เราไม่เคยมีใครสอนให้เรานึกตัวเลขเป็นภาพมาก่อน เราจึงนำวิธีการใช้ภาพแทนตัวอักษรภาษาไทยเช่นนี้มาใช้กับตัวเลขไม่ได้

        ผมได้พยายามพัฒนาชุดภาพที่ใช้แทนตัวเลขมาหนึ่งชุดเมื่อปี 2547 และจากนั้นก็ค่อย ๆ พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับเด็กและยุคสมัยมากขึ้น


        เดิมอาจารย์ขวัญฤดีกับผมใช้ตัวอักษรมากกว่าหนึ่งตัวแทนตัวเลขหนึ่งตัว เช่น 3 มีรอยหยักกลาง เราจึงใช้ตัวอักษรที่มีหยัก (สมัยก่อน ครูเรียกตัวหัวแตก) เช่น ต ฆ ฑ ผ ฝ พ ฟ เป็นตัวอักษรที่จะนำไปสร้างภาพแทนเลขสามได้หมด หรือเลข 2 ใช้อักษร ง และ ข เพราะทั้งคู่มีสองเส้นแนวตั้งเป็นหลัก

        แต่ปรากฏว่าเด็กบางคนใช้แล้วสับสน จำเลขจำร้อย ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุงให้เหลือหนึ่งตัวอักษรต่อหนึ่งตัวเลข คือ 0 = อ / 1 = ร / 2 = ข / 3 = ต / 4 = ส / 5 = บ / 6 = ห / 7 = จ / 8 = ป / 9 = ก ซึ่งทำให้สร้างคำได้น้อยลง แต่จะทำให้เด็กจำได้ง่ายขึ้น

        เมื่อเด็กคุ้นเคยกับอักษรที่แทนตัวเลขสิบหลักแล้ว ก็เริ่มนำตัวอักษรเหล่านี้มาสร้างเป็นภาพให้เด็กจำแบบ ก. เอ๋ย ก.ไก่ เช่น 0 = อึ / 1 = รา / 2 = ขา / 3 = เต่า / 4 = เสา / 5 = ใบ / 6 = เหา / 7 = จาน / 8 = ปู / 9 = กา

        หลังจากที่เด็ก ๆ จำหลักหน่วยได้หมดแล้ว ก็พัฒนาต่อไปยังหลักสิบ เริ่มจาก 10-19 ก่อนเป็นชุดแรก ใช้รูปแบบการจำตัวอักษรแทนตัวเลขเหมือนเดิม แต่คราวนี้ให้เลือกใช้ตัวอักษรที่แทนเลข 0-9 สองตัว (คือ อ / ร / ข / ต / ส / บ / ห / จ / ป / ก) ส่วนอักษรและสระตัวอื่นจะไม่มีความหมายใด ๆ เป็นเพียงเครื่องมือทำให้สร้างคำได้ง่ายขึ้น

ธัญญา ผลอนันต์